top of page

Ontijzeringsinstallaties

Voor schoon water hoeft u niet afhankelijk te zijn van een leidingwaterleverancier. Met de ontijzeringsinstallaties van R&R Beregeningsinstallaties zuivert u uw eigen grondwater dat opgepompt wordt uit uw eigen waterbron. Een ontijzeringsinstallatie filtert ijzer en mangaan uit het grondwater, zodat de kwaliteit van het water ruim voldoende is voor beregening van uw tuin of als drinkwater voor vee.

Afhankelijk van de toepassing, is het ontijzeren van grondwater in veel situaties al voldoende om kwalitatief goed grondwater te hebben.

IJzergehalte in grondwater analyse

De juiste ontijzeringsinstallatie kan pas worden geselecteerd als we weten welke stoffen/mineralen in welke concentraties in het grondwater zitten. Daarom wordt er vooraf een watermonster genomen. Dit watermonster wordt door ons naar een  onafhankelijk laboratorium gestuurd voor analyse.

 

Het analyseren van het grondwater is belangrijk omdat dit water vaak hoge concentraties ijzer en mangaan bevat. Als het opgepompte grondwater te veel van deze stoffen bevat, geeft dat onder meer een bruine of zwarte verkleuring op uw beplanting of straatwerk. Ook kan het leiden tot verstopping van de leidingen. Aan de hand van de testresultaten wordt door ons de juiste ontijzeringsinstallatie geselecteerd.

bottom of page